Turvallinen ja ympäristöä säästävä tapa rakentaa

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista hiilipäästöistä on merkittävä – jopa 40 %.

Massiivipuun ympäristöystävällisyys on omaa luokkaansa. Ei-uusiutuviin rakennusmateriaaleihin verrattuna puun hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi. Vaikka pitkälle jalostettujen puutuotteiden valmistamiseen kuluu verrattain paljon energiaa, päästään elinkaaritarkastelussa pieniin hiilidioksidipäästöihin.

Puu on myös muita runkomateriaaleja kevyempi. Siihen sitoutuu hiilidioksidia, joten rakennus toimii hiilivarastona vähentäen ilmakehään vapautuneen hiilidioksidin määrää. Tutkimusten mukaan rakentamisessa käytetyistä runkorakenteista massiivipuurunko vähentää hiilijalanjälkeä kaikista eniten.

Hengittävä ja luonnollinen puu tekee myös asumisesta terveellistä ja turvallista.

Olemme vastuullinen rakennuttaja

ATE on mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Vaikka puukerrostalohanke kestää vuoden, kestää itse talo sukupolvelta toiselle.

ATEn CLT-tuotteisiin käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja puun alkuperä on kattavan alkuperäkontrollin piirissä. Sertifioidut rakenteet ovat testattuja ja siten turvallisia asuinrakennuksiin.

Työmaan aikataulu on meillä lyhyempi ja ympäristön kuormitus – melu, jätteet, logistiikka – vain murto-osa perinteisen työmaan kuormituksesta. Työskentelemme tehokkaasti, sillä rakennusosien varastointia ja siirtelyä ei kerry työpäiviimme niin paljon.

Valmistuksessa meille on tärkeintä toiminnan ja laadun tasaisuus. Dokumentoimme koko rakentamisprojektin ja pidämme huolta siitä, että asiat ovat kunnossa.