ATE Oy:n tehdastila, nosturin koukku etualalla, taustalla puuelementtejä

Puukerrostaloasuntoja halutaan lisää

Puukerrostaloasuntojen rakentaminen on kymmenen vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi. Valmiita asuntoja on tällä hetkellä parisen tuhatta ja suunnitteilla noin 6000 asunnon tuotanto. ATE Oy:n seminaarissa esiteltiin ympäristöministeriön selvitys mahdollisuuksista aktivoida alalle lisää rakennuttajia.

– Viime vuosina puukerrostalorakentamiseen on syntynyt myös uutta ratkaisutarjontaa. Perinteisten rankarakenteisten tasoelementtien lisäksi alalle on tullut uusia tilaelementtitoimittajia. Materiaalipuolella kehitystä on tapahtunut erityisesti massiivipuupuolella. Cross Laminated Timber (CLT) herättää laajaa mielenkiintoa ja myös hirsirakentaminen on tullut mukaan vaihtoehdoksi myös suurissa rakennuksissa, kertoo ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmasta vastaava ohjelmapäällikkö Petri Heino.

ATE Oy:n seminaaripäivän yleisöä auditoriossa

Heino esitteli ATE-päivän seminaarissa selvitystyötä, joka on vastikään valmistunut ympäristöministeriössä. Selvityksen tavoitteena on aktivoida alalle lisää puukerrostalojen rakennuttajia.

Selvitystyöhön ryhdyttiin, koska havaittiin, että hankkeista saadut kokemukset eivät aina ole kannustaneet seuraavien hankkeiden käynnistymiseen. Selvitystyön kautta nousi esiin ideoita toiminnan kehittämiseen.

– Puualan yrityksiltä toivotaan kuivarakentamiseen turvallisten ja kilpailukykyisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämistä. Puualan organisaatioilta puolestaan toivotaan puurakentamiseen liittyvää tiedon jakamista sekä päättäjiin vaikuttamista, kertoo Heino.

ATE Oy:n esityksissä tuotiin esiin nimenomaan laadun merkitystä. Teollinen puurakentaminen kuivissa tehdasolosuhteissa ja CLT:n teknisten ominaisuuksien hyödyntäminen täysimääräisesti luo kuivarakentamiselle ja asunnon terveelliselle sisäilmalle erinomainen perusta.

ATE Oy:n valmistama puinen asuntomoduuli Kirkkonummelle rakennettavaan Konsulintorniin.
ATE-päivän seminaariin kuului tehdaskierros. Tässä Kirkkonummen Konsulintornin ensimmäinen asuntomoduuli melkein valmiina.

– Laadukas tuotanto on kaiken lähtökohta, mutta puurakentamista pitäisi osata yhä tehokkaammin markkinoida kuluttajille. Sitä kautta puurakentaminen saadaan aitoon kasvuun. Puukerrostaloasunto on tuotteena erinomainen ja uskomme alan vahvaan kaskuun kuluttajien kysynnän kasvaessa, totesi esityksessään ATE Oy:n hallituksen jäsen Keijo Ullakko.

ATE-päivän muut esitykset käsittelivät puurakentamista arkkitehti- ja rakennesuunnittelun näkökulmasta. Esityksistä tullaan julkaisemaan artikkelit ATEn internetsivuilla.

Seminaariin osallistui 90 henkeä. Tilaisuuden avasi ATE Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marko Vainionpää ja kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen toi kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää.


Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Petri Heino, ympäristöministeriö, puh. 050 594 9923

Hallituksen puheenjohtaja, ATE Oy, Marko Vainionpää, puh. 040 023 9140

Hallituksen jäsen, ATE Oy, Keijo Ullakko, keijo.ullakko@ateoy.fi, puh. 040 549 7250

Toimitusjohtaja Risto Lamminmäki, risto.lamminmaki@ateoy.fi, puh. 040 035 2599


ATE eli Alavus Tilaelementit Oy valmistaa ja rakentaa puukerrostaloja ekologisista ja laadukkaista rakennusmateriaaleista. ATE-puukerrostalot valmistetaan teollisesti asuntomoduuleista, joiden runkorakenne on ristiinliimattua CLT-massiivipuuta. Tuotantolaitokset sijaitsevat Rantatöysän perinteikkäässä puuseppäkylässä, jossa puunjalostusta on harjoitettu jo 100 vuotta. ATEn omistajina on pohjalaisia yrittäjiä.