Konsulintornin rakentaminen käynnistyy

Sundsbergin luonnonkauniille alueelle rakennettava Suomen ensimmäinen omistusasuntopuukerrostalo, As Oy Kirkkonummen Konsulintorni on saanut rakennusluvan. Asukkaat pääsevät muuttamaan ATE Oy:n massiivipuumoduuleista toteuttamaan, 19 asunnon taloon 2018 vuoden lopussa.

– Rakentaminen on nopeaa, koska massiivipuumoduulit toteutetaan Alavuden tehtaallamme ja talo kootaan perustusten päälle noin viikko ja kerros tahtia kuivan kelin aikana, kertoo toimitusjohtaja Jari Pajala.

ATEssa korostetaan sekä moduulien tuotannossa että asentamisessa rakentamisen kuivaketjua. Rakentaminen tapahtuu sateelta ja kosteudelta suojassa koko rakentamisen ajan.

– Kestävän ja vastuullisen rakentamisen perusedellytys on varmistaa, etteivät rakenteet pääse kastumaan. Moduulirakentamisen etuna on nimenomaan se, että rakentamista ei missään vaiheessa tarvitse tehdä sään armoilla, korostaa Pajala.

ATEn tuotannossa kuivaketjun varmistaa sisätiloissa teollisesti valmistetut moduulit sekä kuivan kelin asennus. Rakenteet myös suojataan työmaalla moduulien asennusvaiheiden välissä.

Puu koetaan ympäristöystävälliseksi materiaaliksi

Puukerrostaloasuminen on kasvattanut suosiotaan asiakkaiden lisääntyvän ympäristötietoisuuden myötä. Asiakkaita kiinnostaa yhä enemmän rakentamisen ympäristövaikutukset, hiilijalanjälki ja mahdollisimman luonnonmukaiset rakennusmateriaalit. Silti hinta on yhä tärkeä asunnon valintakriteeri.

– Hinta on Konsulintornissa saatu kilpailukykyiseksi hyödyntämällä CLT:n hyviä ominaisuuksia ja yksinkertaistamalla suunnittelua kuitenkin niin että palo- ja äänitekniikan vaatimukset otetaan huomioon, toteaa Pajala.

Puukerrostalossa asuvat asukkaat ovat kyselytutkimuksissa kiitelleet puukerrostalojen hyvää äänieristystä ja paloturvallisuutta.

Pientalon tunnelmaa kerrostaloasumiseen

Konsulintornin suunnittelusta on vastannut moduulirakentamisen uranuurtaja professori Markku Hedman. Suunnittelussa on korostunut pientalon tunnelman yhdistäminen kerrostaloasumisen helppouteen.

– Hyvä suunnittelu on laadukkaan tuotannon perusedellytys. Tuotannon ja työmaan laatua dokumentoidaan Kotopro-järjestelmän avulla, jolla varmistetaan reaaliaikainen ja luotettava seuranta kaikissa rakentamisen vaiheissa, toteaa Pajala.

Kirkkonummi edelläkävijän roolissa

Pajala kiittelee Kirkkonummen kuntaa edelläkävijän roolista.

– Puukerrostalorakentamisen mahdollistaminen vahvistaa kunnan brändiä tulevaisuuden tekijänä. Sundsbergin alue on erinomainen nimenomaan Konsulintornin kaltaiselle laadukkaasti suunnitellulle hankkeelle. Hanke on otettu hyvin vastaan myös asunnon ostajien keskuudessa, toteaa Pajala.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Pajala, jari.pajala@ateoy.fi, puh. 040 631 6236

Kiinteistövälittäjä Oili Rosti-Räty, Prime House Oy, puh. 0400 550 508

Konsulintornin esite