Rahoittaja haluaa laatukriteerit paremmin esille

Kaupungistuminen on megatrendi, joka lisää rakennuspaikkoja ja mahdollisuuksia rakennusalalle. Samalla trendi kasvattaa pääomien tarvetta täydennysrakennushankkeisiin, joita kehittävät niin rakentajat kuin erilaiset kiinteistökehittäjät.

Muun muassa Itä-Helsingissä on paljon potentiaalisia täydennysrakentamisalueita, joille on mahdollista rakentaa kymmeniätuhansia neliöitä lisää. Puumoduulirakentaminen puolestaan avaa erinomaisia mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen sillä sen avulla pystytään tuottamaan hanke nopeasti usein melko ahtaillekin tonteille.

Moduulirakentamisen nopeus on ilman muuta naapurikiinteistöjen asukkaiden etu, mutta myös rakennuttajalle ja rahoittajalle nopeus on tärkeä asia kustannusrakenteen hallinnoimisessa.

Kustannusten arviointi voi täydennysrakentamisessa olla haastavampaa kuin perinteisissä rakennushankkeissa. Rahoittajan näkökulmasta hankkeeseen liittyvä riski voi olla jopa tavallista suurempi sillä vaikka rakennusaika on lyhyempi, aikajänne saattaa olla hyvinkin pitkä johtuen muun muassa kaavoituksesta ja luvista.

Rahoittajan näkökulmasta katsottuna laadun parantaminen on merkittävä seikka sekä myynnin edistämiseksi että rahoitusriskin vähentämiseksi. Siitä syystä rakentamisen laatukriteerit pitäisi ehdottomasti saada nykyistä paremmin esille.

Samoin rakentajan taloudellinen tilanne pitäisi saada selkeämmin esiin. Jos rakentajan talous on kunnossa, ei tule tarve tehdä turhia säästöjä niin aliurakoitsijoiden käytössä kuin rakentamiseen käytetyn ajan osalta.

Mikäli rahoitettu kohde on huonosti tehty, siihen liittyy luonnollisesti korkea myyntiriski, mikä kasvattaa myös rahoituksen riskiä.

Asunnon arvoon vaikuttavat monet tekijät kuten sijainti ja pintamateriaalit. Rakentamisen laadulla on kuitenkin keskeinen paikkansa asunnon arvonmäärityksessä. Laadun parantaminen on kaikkien osapuolien etujen mukaista.

Puumoduulirakentamisen etuna on hallittu kuivaketju ja teollinen tehdastuotanto. Jo pelkästään niiden osalta rakentamisen laatu paranee. Lisäksi tarvitaan tinkimätöntä asennetta hoitaa tuotantoprosessi huolellisesti siten, että asiakas ja myös rahoittaja ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

Toimitusjohtaja Henrik Arén

Groundfunding Oyj