Mieluummin puusta

Puurakentamisen aika on ollut monta kertaa. 50-luvun rintamiestalot olivat Suomessa samanaikaisesti sekä kansanliike että rakennusliike. Selkeällä suunnittelulla ja yksinkertaisella toteutuksella saatiin aikaan kestävää hyvää ihmisille.

Perinteistä kannattaa ottaa oppia myös tämän päivän puurakentamiseen – ajan vaatimukset huomioiden.

Mutta miksi haluamme rakentaa puusta?

Asukkaiden odotukset ovat muuttuneet

Kysymys ei ole pelkästään huonekunnan koon muuttumisesta yksin- ja kaksinasujiin, vaan yhä enemmän on kyse kestävistä ja ekologisista valinnoista.

Nuoret ihmiset kulkevat muutoksen etunenässä ja pitävät itsestäänselvyytenä, että asumisessa otetaan huomioon ympäristönäkökulmien lisäksi myös yksityisyyden salliva yhteisöllisyys, palvelujen saatavuus ja vapaa-ajan edellytykset.

Me vanhemmat tulemme ehkä viiveellä perässä, mutta ymmärrämme mekin, että kaikkia tällaisia asioita voi odottaa asumiselta. Näihin muuttuviin asukasodotuksiin olemme ATEssa lähteneet hakemaan kestäviä toimintamalleja.

Rakentamisen tulee olla kestävällä pohjalla

Uskomme, että puukerrostalojemme yksinkertaiset ja toimivat ratkaisut luovat vahvan pohjan rakentaa kestävää tulevaisuutta. Sateessa, viimassa ja pakkasessa rakentamisen aika on ohitse, sillä nyt teemme teollisesti, rakentamisen kuivaketjua tinkimättömästi toteuttaen.

Massiivipuurunkoiset asuntomoduulit sopivat tähän tarkoitukseen parhaiten.  Teollinen valmistus, moduulien tekniset ominaisuudet ja puun käyttö sisäilman ja asumisviihtyisyyden parantamiseksi muodostavat vahvat rakennusosat perustuksen päälle.

Tällainen rakentaminen on vastuullista, ja se hidastaa ilmastonmuutosta.

Kodin pitää olla hyvin suunniteltu

Eräs ruotsalainen yritys halusi muuttaa kalustamisen mahdolliseksi kaikille hyvällä suunnittelulla, edullisilla tuotteilla ja elämyksillä. Kalustamisessa hyväksi todettu kaava toimii huonekaluja ympäröivän tilankin tuottamisessa. Avainsanoina ovat hyvä suunnittelu ja tehokas tekeminen.

ATE haluaa muuttaa rakentamisen ekotehokkaaksi ja asumisen terveelliseksi niin, että kaikki ratkaisut ovat kestäviä. Asukas ja hyvä suunnittelu johtavat toimintaamme.

Alun kysymykseni voi siis summata tähän:

Rakentamalla puusta rakennamme samalla myös tulevaisuutta.

Jari Pajala,
toimitusjohtaja

PS. ATEn rekrytoinnit ovat hyvässä käynnissä, lämmin kiitos kiinnostuksesta yritystämme kohtaan! Odotamme innolla, että pääsemme vauhtiin puurakentamisen tulevaisuuden ammattilaisten kanssa.